ŞİRKET DEĞERLEME HİZMETLERİ

Sunduğumuz Hizmetler

Şirket değerleme hizmetleri olarak sunduğumuz hizmetler

  • Şirket Satın almalarında Şirket Değerleme Hizmetleri
  • Şirket Ortakları arasında Pay Devirlerinde Şirket Değeri Tespit Hizmetleri
  • Şirket birleşme ve bölünmelerindeki Şirket Değerleme  Hizmetleri
  • Ulusal veya uluslararası kredi işlemlerinde Şirket Değerleme Hizmetleri

Şirket değerleme hizmeti kapsamında, şirketin sahip olduğu tüm maddi ve gayri maddi varlıkların değerlemesi ve marka değerinin tespiti işlemleri sonrası , Şirket değeri bağımsız bir denetimle uluslararası standartlara göre raporlanmaktadır. 

Bu hizmetlerden Yeni Satın alma görüşmelerinde Alıcı yada Satıcı taraf, Şirket ortakları arasındaki pay devirlerinde Alıcı veya Satıcı taraf için objektif olarak Şirket Değerinin Tespiti yapılarak Rapora bağlanmasıdır.

Şirket birleşme ve bölünmelerinde , Ulusal veya Uluslararası kredi işlemlerinde şirket Değeri tespiti yapılarak Rapora bağlanılmasını isterler.

Bu raporlar taraflar arasında bağımsız bir objektif rapor olmasının yanı sıra Vergi İdaresi ve Diğer kamu Kurumlarınca bu tarz pay değişimlerinde dikkate alınır.