KDV/ÖTV İADELERİ

Sunduğumuz Hizmetler

KDV/ÖTV Çözümleri ve KDV/ÖTV İadeleri olarak sunduğumuz hizmetler

  • KDV/ÖTV iade grubumuz, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem sürecinde aldığı tutumu yakından izleyen deneyimli YMM yöneticiler ve uzmanlardan oluşmakta olup, yalnızca KDV/ÖTV iadesi işlemleri ile ilgilenmektedirler.
  • Katma Değer Vergisi Kanunu/Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV/ÖTV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, KDV/ÖTV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV/ÖTV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV/ÖTV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır.
  • Katma Değer Vergisi/ Özel Tüketim Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi /özel tüketim vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları düzenlenmektedir.