FİNANSAL ÇÖZÜMLER

Sunduğumuz Hizmetler

Finansal Çözümler olarak sunduğumuz hizmetler

  • İşletmelerin Finansal Rayting İşlemleri
  • İşletmelerin Kısa Vadeli Kredi İşlemleri
  • İşletmelerin Uzun Vadeli Kredi İşlemleri
  • İşletme Kredi Borçlarının Bankalar ve Varlık Yönetim Şirketleriyle Yeniden Yapılandırılması
  • Cari Hesap Alacaklarının Bataktan Arındırma
  • Sistem Kuruluşları
  • İşletmelerin İflas ve İflastan Korunma İşlemleri
  • İhracat Finansmanı ve Alacak Risk Yönetim Sistemleri