EĞİTİM HİZMETLERİ

Sunduğumuz Hizmetler

Eğitim Hizmetleri olarak sunduğumuz hizmetler

  • Şirketlerin Mali Departmanlarına Yönelik Eğitim
  • Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimi
  • Mevzuat Değişikliklerinin Şirketlere Düzenli Bildirilmesi
  • Spesifik Konularda Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim